فهرست بستن

اتصالات ppsu

اتصالات ppsu

پلی فنیل سولفون (PPSU)، نوعی پلیمر پیشرفته مهندسی با عملکرد و کیفیت بالای صنعتی و با خواص مکانیکی بالاتری نسبت به فلز تولید می گردد. این پلیمر ترموپلاست و آمورف دارای دمای ذوب ۳۷۰ درجه سانتی گراد می باشد که این دما تقریباً ۱۵۰ درجه بالاتر از دمای ذوب کلیه ترموپلاستیک های مورد استفاده در صنعت است و به همین دلیل، اتصالات ساخته شده از این نوع مواد قابلیت استفاده در دماهای بسیار بالا همراه با تحمل فشار بسیار بالا را دارند.

سه راه یکسر لوله

سایز (میلیمتر) :

۲۰×۱۶/۲۰ 

۲۵×۲۵/۳۲ 

زانو یکسر لوله

سایز (میلیمتر) :

۲۰×۱۶/۲۰

۲۵×۲۵/۳۲

آداپتور

سایز (میلیمتر) :

۱۶,۲۰,۲۵,۳۲

رابط مساوی-تبدیل

سایز (میلیمتر) :

۱۶/۲۰

۲۵/۳۲

بوشن تبدیل

سایز (میلیمتر) :

۱۶/۲۰ × ۲۵/۳۲

سه راه مساوی تبدیل

سایز (میلیمتر) :

۱۶/۲۰

۲۵/۳۲

زانو-تبدیل ۹۰ درجه

سایز (میلیمتر) :

۱۶/۲۰

۲۵/۳۲

زانو ۴۵ درجه

سایز (میلیمتر) :

۲۵/۳۲

سه راه تبدیل

سایز (میلیمتر) :
۲۵/۳۲ × ۱۶/۲۰ × ۱۶/۲۰
۲۵/۳۲ × ۲۵/۳۲ × ۱۶/۲۰
۲۵/۳۲ × ۱۶/۲۰ × ۲۵/۳۲
۱۶/۲۰ × ۲۵/۳۲ × ۱۶/۲۰ 

درپوش

سایز (میلیمتر) :

۱۶/۲۰

۲۵/۳۲