فهرست بستن
لوله های لودن

۱۶ و ۲۰ میلیمتر با مواد PE40 برای آبیاری قطره ای

لوله های پلی اتیلن

۲۰ تا ۵۰۰ میلی متر با فشار ۴، ۶ و ۱۰ برای انتقال آب کشاورزی و آبیاری تحت فشار

اتصالات پلی اتیلن

انواع اتصالات پلی اتیلن پیچی، جوشی و ...

آبپاش

آبپاش های پلیمری، آلومینیومی و SR30