با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

آبپاش هانتر

منتشرشده توسط pahk در تاریخ

آبپاش های هانتر Hunter ROTORS

شرکت HUNTER شهرت خود را بر روی کیفیت، قابلیت اطمینان و ویژگی های نوآورانه موجود در خط آبپاش دوار چرخشی ساخته است و همچنان برای تعیین معیارهایی که توسط دیگر روتور های تولید کننده مورد ارزیابی قرار میگیرد، ادامه می یابد. برای فاصله بین 4.5 متر تا 48 متر، شما یک روتور هانتر را که نیازهای شما را برآورده می کند پیدا می کنید.

آبپاش HUNTER هانتر مدل PGJ

آبپاش PGJ
مدل PGJ

شعاع پاشش: 4.3 متر تا 11.6 متر

فشار: 0.13 تا 1.23 متر مکعب بر ساعت

سایز ورودی: 1/2(نیم) اینچ

آبپاش HUNTER هانتر مدل SRM

آبپاش SRM
مدل SRM

شعاع پاشش: 4 تا 9.4 متر

فشار: 0.8 تا 0.82 متر مکعب بر ساعت

سایز ورودی : 1/2 اینچ

آبپاش HUNTER هانتر مدل PGP-ADJ

مدل PGP-ADJ

شعاع پاشش: 6.4 متر الی 15.8 متر

فشار:0.10 تا 3.22 متر مکعب بر ساعت

سایز ورودی:3/4 اینچ

آبپاش HUNTER هانتر مدل PGP ULTRA

مدل PGP ULTRA

شعاع پاشش: 4.9 تا 14 متر

فشار: 0.07 تا 3.22 متر مکعب بر ساعت

سایز ورودی: 3/4 اینچ

آبپاش HUNTER هانتر مدل I-20

مدل I-20

شعاع پاشش: 5.2 تا 14 متر

فشار: 0.07 تا 3.22 متر مکعب بر ساعت

سایز ورودی: 3/4 اینچ

آبپاش HUNTER هانتر مدل PGP ULTRA & I20 PRB

مدل PGP ULTRA & I20 PRB

شعاع پاشش: 5.2 تا 14 متر

فشار: 0.07 تا 2.22 متر مکعب در ساعت

سایز ورودی: 3/4 اینچ

آبپاش HUNTER هانتر مدل I-25

مدل I-25

شعاع پاشش: 11.9 تا 21.6 متر

فشار: 0.82 تا 7.24 متر مکعب در ساعت

سایز ورودی: 1 اینچ (BSP)

آبپاش HUNTER هانتر مدل I-40

مدل I-40

شعاع پاشش: 13.1 تا 23.2 متر

فشار: 1.63 تا 6.84 متر مکعب در ساعت

سایز ورودی: 1 اینچ (BSP)

آبپاش HUNTER هانتر مدل I-80

مدل I-80

شعاع پاشش: 11.3 تا 29.6 متر

فشار: 2 تا 13.5 متر مکعب در ساعت

سایز ورودی: 1  و 1/2 1 اینچ

نازل های هانتر Hunter NOZZLES

نازل های آبیاری، همچنین به عنوان نازل های اسپری اشاره می شود، دقت را تضمین می کنند، حتی تحویل آب در الگویی که شما نیاز دارید. دقت نازل در سال های اخیر تکامل یافته است و هانتر مجموعه ای از گزینه های – قابل تنظیم، ثابت، نازل ویژه، و انقلابی MP Rotator ارائه می دهد.

نازل HUNTER هانتر مدل MP ROTATOR


MP ROTATOR

شعاع پاشش: 2.5 تا 10.7 متر

http://www.hunterindustries.com