با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

آبپاش پروت

منتشرشده توسط pahk در تاریخ

آبپاش زراعی پروت در سه نوع با شعاع پاشش کم، زیاد و متوسط به مشتریان ارائه می گردد.

آبپاش پروت ZB 22 D & W:

آبپاش پروت zb22

آبپاش زراعی با شعاع پاشش کم پروت zb22

 • جنس بدنه از برنج
 • موجود به صورت تمام دورو تنظيمي
 • فشار کارکرد از 5/2 تا 5/4 بار
 • دبي از 27/0 تا 37/0 لیتر بر ثانیه
 • موجود با نازل استاندارد 2/4 میلی متر
 • شعاع پا شش از 5/14 تا 5/16 متر
 • محل اتصال 4/3 اینچ نر
 • زاویه پا شش نسبت به افق 22 درجه
 • مناسب جهت آبياري فضاي سبز و استفاده در سيستمهاي آبياري متحرك
 • ساخت كشور آلمان

آبپاش پروت ZK 30 D & W

آبپاش پروت zk30

آبپاش زراعی با شعاع پاشش متوسط perrot zk30

 • جنس بدنه از برنج
 • موجود در دو نوع تمام دور و تنظیمی
 • فشار کارکرد از 3 تا 7 بار
 • دبي از 1/1 تا 7/1 لیتر بر ثانیه
 • موجود با نازل استاندارد 8 میلی متر
 • شعاع پاشش از 8/19 تا 7/23 متر
 • محل اتصال 1 اینچ نر
 • زاویه پاشش نسبت به افق 30 درجه
 • ساخت كشور آلمان

آبپاش پروت ZM 22:

آبپاش پروت zm22

آبپاش زراعی با شعاع پاشش زیاد پروت Perrot zm22

 • جنس بدنه از آلومینیوم سخت
 • موجود در دو مدل تمام دور و تنظیمی
 • فشار کارکرد از 3 تا 7 بار
 • دبي از 7/1 تا 61/2 لیتر بر ثانیه
 • موجود با نازل استاندارد 10 میلی متر
 • شعاع پاشش از 2/23 تا 7/30 متر
 • محل اتصال 2/11 نر
 • زاویه پا شش نسبت به افق 22 درجه
 • يكنواختي پخش بسيار زياد
 • مناسب جهت آبياري كشتهاي انبوه نظير گندم
 • ساختمان كشور آلمان

منابع:

 1. perrot.de
 2. famcocorp.com