با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

فیلتر آزود

منتشرشده توسط pahk در تاریخ

فیلترهای آبیاری آزود ( azud ) در 2 نوع دستی و اتوماتیک موجود می باشند.

فیلترهای دستی آزود خود به این فیلترها دسته بندی می شوند:

فیلترهای دیسکی آزود:

فیلتر AZUD AGL: 

فیلتر آزود مدل agl

فیلتر آزود agl نوعی از فیلترهای دستی آزود می باشد که با پلاستیک خاصی ساخته شده است. این فیلتر در برابر خیلی از محصولاتی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند، مقاوم است.

طراحی هیدرولیک فیلتر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه سازی عملکرد آن می شود.

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود agl

فیلتر آزود HELIX SYSTEM:

فیلتر آزود helix system

هدف فیلتر آزود helix system نیاز به نگهداری کم و ایمنی مطلوب در فیلتراسیون است.

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود helix system

فیلتر آزود  HELIX SYSTEM lm & lcm

فیلتر آزود lm و lcm

فیلتر آزود  AZUD MODULAR 100:

فیلتر آزود AZUD MODULAR 100فیلتر آزود MODULAR 100 نوعی از فیلترهای دستی آزود می باشد که با پلاستیک خاصی ساخته شده است و حمل و نقل آسان، مقاومت و طول عمر بالا را تضمین می کند. حداکثر جریان: 25 متر مکعب در ساعت

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود modular 100

فیلترهای صفحه ای آزود:

فیلتر آزود AZUD MODULAR 300:

 

فیلتر آزود modular 300

هدف فیلتر آزود MODULAR 300 ایمنی حداکثری در فیلتراسیون است.

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود modular 300

فیلتر AZUD AGL: 

فیلتر آزود مدل agl

فیلتر آزود agl نوعی از فیلترهای دستی آزود می باشد که با پلاستیک خاصی ساخته شده است. این فیلتر در برابر خیلی از محصولاتی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند، مقاوم است.

طراحی هیدرولیک فیلتر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه سازی عملکرد آن می شود.

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود agl

فیلتر آزود  AZUD MODULAR 100:

فیلتر آزود AZUD MODULAR 100فیلتر آزود MODULAR 100 نوعی از فیلترهای دستی آزود می باشد که با پلاستیک خاصی ساخته شده است و حمل و نقل آسان، مقاومت و طول عمر بالا را تضمین می کند. حداکثر جریان: 25 متر مکعب در ساعت

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود modular 100

فیلترهای صفحه ای نیمه اتوماتیک آزود:

فیلتر آزود AZUD SPIRAL CLEAN:

فیلتر آزود SPIRAL CLEAN

این فیلتر براساس نیاز به تعمیر و نگهداری کم و ایمنی بالا و حداکثری در فیلتراسیون و سطح فیلتراسیون وسیعش معروف شده است.

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود AZUD SPIRAL CLEAN

فیلترهای اتوماتیک آزود:

فیلترهای دیسکی:

فیلتر آزود AZUD HELIX AUTOMATIC DLP:

فیلتر آزود اتوماتیک دیسکی Helix

این سیستم ها به تاسیساتی که در آن شرایط فشار یک محدودیت برای بقیه سیستم های خود تمیز کننده می باشند، منطبق می شوند که در نتیجه مصرف آب در جریان معکوس و تعمیر و نگهداری و فشار مورد نیاز را کم می کند ، فرایند فیلتراسیون را بهینه سازی می کند و هزینه انرژی نصب و راه اندازی را بهبود می دهد.

دانلود کاتالوگ فیلتر آزود AZUD HELIX AUTO DLP

فیلتر AZUD automatic filtration range:

فیلتر AZUD filtration range

طیف محصولات AZUD ترکیبی چندگانه را به یک فرآیند تصفیه کارآمد و اقتصادی، سازگاری با انواع مختلف آب و نیازهای ویژه کشاورزی، باغبانی، زمین های گلف و مناطق محوطه سازی می دهد.

منبع:

www.azud.com