با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

لوله فاضلاب بی صدا

منتشرشده توسط pahk در تاریخ

لوله های فاضلاب انواع و اقسام مختلفی دارند که لوله فاضلاب بی صدا (لوله فاضلاب سایلنت ) از انواع این لوله ها میباشند .لوله های فاضلاب بی صدا همانطور که از نامشان پیداست عبور سیالات بخصوص فاضلابهای ساختمانی را که بیشترین مورد مصرف در این زمینه دارند را بدون کوچکترین صدا از خود عبور میدهند و نسبت به اقلام مشابه از کیفیت بالاتر و بهتری برخوردارند .لوله های سایلنت در انواع یکسر و دوسر سوکت و ابعاد مختلف بسته به نیاز پروژه در قسمتهای مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند و توسط بستهای حائل که نگهدارنده ی این لوله ها هستند در جای خود خواه سقف باشد و یا دیوار عمودی به راحتی فیکس و محکم میکنند .لوله های فاضلاب بی صدا توسط شرکتهای مختلف در ابعاد استاندارد تولید میگردند و همانطور که گفته شد عبور فاضلاب ساختمانی در داخل ساختمان را با کمترین صدا عهده دار هستند .لوله های فاضلاب بی صدا همانند دیگر لوله های فاضلابی دارای اتصالاتی هستند که این اتصالات نیز از انواع بی صدا و یا سایلنت میباشند .لوله های فاضلاب بی صدا دارای وزن بیشتری نسبت به موارد مشابه معمولی میباشند از اینرو در فیکس کردن اتصالات و لولهها به یکدیگر دقت بیشتری باید به خرج داد .اتصال لوله های فاضلاب بی صدا نیزمانند دیگر موارد توسط اورینگ تعریف شده در داخل لوله میباشد که با آغشته کردن دو سر لوله با یک مایع روان کننده و با کمی فشار میتوان به یکدیگر متصلشان نمود .

لوله فاضلاب بی صدا

قیمت لوله فاضلاب بی صدا

لوله های فاضلاب بی صدا نیز مانند دیگر موارد تولیدی در همین رنج در شرکتهای مختلف تولید و عرضه میشوند و از انجا که کیفیت تولید در شرکتها به جهت نوع مواد مصرفی و نوع ماشین آلات با یکدیگر متفاوت هستند از اینرو قیمتها نیز با یکدیگر تفاوت داشته و در هر بازه زمانی بسته به روال بورس و قیمت مواد در هر مقطع میتواند متغییر باشد .از مهمترین برندهای مطرح در این زمینه میتوان به محصولات پلی ران اتصال ,وحید و سوپر درین اشاره نمود که هم به لحاظ کیفی و هم موجودیه کالا به صورت روتین  کامل همیشه موجودی داشته و امکان ارائه تا حداکثر ۲۴ ساعت کاری را دارند که البته تنها ایراد این لوله ها قیمت بالای این برندهاست که به نظر کیفیت این لوله ها با توجه به قیمتشان قابل هضم است .قیمت لوله فاضلاب بی صدا را علاوه بر برندهای ذکر شده در برندهای دیگر نیز با مناسبترین قیمت میتوانید  از این مجموعه دریافت مایید .

لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا(سایلنت)

 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز   ۵۰  میلیمتر به طول  ۳۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۵۰ میلیمتر به طول  ۵۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۵۰ میلیمتر به طول  ۱۰۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۵۰ میلیمتر به طول  ۲۰۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۵۰ میلیمتر به طول  ۳۰۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۷۵ میلیمتر به طول  ۳۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۷۵ میلیمتر به طول  ۵۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۷۵ میلیمتر به طول  ۱۰۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۷۵ میلیمتر به طول  ۲۰۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۷۵ میلیمتر به طول  ۳۰۰  سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۱۰ میلیمتر به طول۳۰    سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۱۰ میلیمتر به طول۵۰    سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۱۰ میلیمتر به طول۱۰۰    سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۱۰ میلیمتر به طول۲۰۰    سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۱۰ میلیمتر به طول۳۰۰    سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۲۵ میلیمتر به طول ۳۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۲۵ میلیمتر به طول ۵۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۲۵ میلیمتر به طول ۱۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۲۵ میلیمتر به طول ۲۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۲۵ میلیمتر به طول ۳۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۶۰ میلیمتر به طول ۳۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۶۰ میلیمتر به طول ۵۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۶۰ میلیمتر به طول ۱۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۶۰ میلیمتر به طول ۲۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۱۶۰ میلیمتر به طول ۳۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۲۰۰ میلیمتر به طول ۵۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۲۰۰ میلیمتر به طول ۱۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۲۰۰ میلیمتر به طول ۲۰۰   سانتی
 • لوله یکسر سوکت فاضلاب بی صدا (لوله پوش فیت سایلنت ) سایز    ۲۰۰ میلیمتر به طول ۳۰۰   سانتی
لوله پوش فیت سایلنت

لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت )

 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۵۰  میلیمتر به طول  ۵۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۵۰  میلیمتر به طول  ۱۰۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۵۰  میلیمتر به طول  ۲۰۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۵۰  میلیمتر به طول  ۳۰۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۷۵  میلیمتر به طول  ۵۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۷۵  میلیمتر به طول  ۱۰۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۷۵  میلیمتر به طول  ۲۰۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۷۵  میلیمتر به طول  ۳۰۰   سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۱۰  میلیمتر به طول۵۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۱۰  میلیمتر به طول۱۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۱۰  میلیمتر به طول۲۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۱۰  میلیمتر به طول۳۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۲۵  میلیمتر به طول۵۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۲۵  میلیمتر به طول۱۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۲۵  میلیمتر به طول۲۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۲۵  میلیمتر به طول۳۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۶۰  میلیمتر به طول۵۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۶۰  میلیمتر به طول۱۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۶۰  میلیمتر به طول۲۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۱۶۰  میلیمتر به طول۳۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۲۰۰  میلیمتر به طول۵۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۲۰۰  میلیمتر به طول۱۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۲۰۰  میلیمتر به طول۲۰۰     سانتی متر
 • لوله دو سر سوکت فاضلاب بی صدا (سایلنت) سایز  ۲۰۰  میلیمتر به طول۳۰۰     سانتی متر
دسته‌ها: ساختمانی