لوله پلی اتیلن تاشو دریچه دار هیدروفیکس راه حلی ارزان، ساده و کارآمد برای آبیاری و انتقال آب است.

با توجه به تغییرات آب و هوایی و مصرف بی رویه آب، کشاورزی فاریاب با کمبود منابع آبی و همچنین هزینه های رو به افزایش سوخت های فسیلی انرژی برق و … برای استحصال و بهره برداری از همین منابع محدود آب روبرو است.

کاربرد روش ها و فن آوری های نوین در آبیاری(لوله های دریچه دار هیدروفیکس) یکی از راههای موثر در بالابردن بازده بهره برداری از منابع محدود آب کشاورزی می باشد.