لوله پلی اتیلن گازرسانی

اندازه های 25 تا 250 میلیمتر 

اتصالات الکتروفیوژن گازرسانی

اندازه های 25 تا 250 میلیمتر

تجهیزات گازرسانی

تجهیزات مرتبط با صنعت گازرسانی