با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

اتصال فلنجدار الکتروفیوژن پلی اتیلن

اتصال فلنجدار الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات ادامه مطلب…

فلنج سوراخدار الکتروفیوژن پلی اتیلن

فلنج سوراخدار الکتروفیوژن پلی اتیلن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می ادامه مطلب…

کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن

کپ (درپوش) الکتروفیوژن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی مانند ادامه مطلب…

تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن

تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی ادامه مطلب…

زانو 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن

زانو 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان ادامه مطلب…

سه راه نامساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن

سه راه نامساوی الکتروفیوژن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده میشود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی مانند ادامه مطلب…

سه راه مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن

سه راه مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان ادامه مطلب…

زانو 90 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن

زانو 90 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان ادامه مطلب…

کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن

کوپلرالکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی مانند ادامه مطلب…

کمربند الکتروفیوژن پلی اتیلن

کمربند الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی ادامه مطلب…

اتصال قابل پیاده کردن

اتصال قابل پیاده کردن dismantling joint در طراحی سیستم لوله کشی نقش تعیین کننده ای دارد و راه حل مناسبی برای افزودن ، تعمیر یا تعویض آسان شیرها، پمپ ها و دیگر اتصالات  و تنظیم طول مورد نیاز  در سیستم لوله کشی است. این اتصالات به راحتی امکان تغییرات در ادامه مطلب…

لوله کیسینگ (Casing pipe) و کاربردهای آن

از لوله کیسینگ ( Casing pipe) در سیستم های لوله کشی به منظور احاطه کردن و محافظت از لوله های آب ، کابل های برق ، خطوط گاز طبیعی و دیواره های چاه های روغن و گاز استفاده می شود تا از استحکام و مقاومت سازه تا اتمام روند حفاری ادامه مطلب…